אנחנו מקימים תערוכה חדשה. הגלריה סגורה כעת למבקרים, ותיפתח מחדש ב-24 לאוקטובר

Detail from Günther Förg, Bialik 21, Tel Aviv, 2001. © Estate Günther Förg, Suisse, 2021.
logo